esablonai.lt

Akcininkų dokumentai


Rasta įrašų: 17

Ketinimų protokolas

Ketinimų protokolas
Įmonės dokumentai - Akcininkų dokumentai
Po šio KP pasirašymo Pirkėjas ir jo atstovai turi teisę pradėti bei atlikti tokios apimties Patikrinimą, kokį Pirkėjas ir jo konsultantai mano esant reikalinga. Atsižvelgiant į tai Bendrovė privalo pasirūpinti, kad Pirkėjas, jo atstovai ir konsultantai galėtų susipažinti su pagrįstai Pirkėjui reikalinga dokumentacija bei informacija ir turėtų teisę ją kopijuoti, taip pat turėtų teisę apklausti pagrindinius Bendrovės darbuotojus ir valdymo organų narius. Be to, Pirkėjas, jo atstovai ir patarėjai turi teisę susipažinti su jau parengtomis patikrinimo ataskaitomis apie Bendrovę ir kopijuoti bet kokias kitas esamas atitinkamas ataskaitas. Pirkėjas stengsis maksimaliai reaguoti į bet kokius pagrįstus Pardavėjo prašymus dėl Patikrinimo proceso, kurie bus teikiami remiantis Pardavėjo pageidavimu neatskleisti Bendrovės darbuotojams ir bet kurioms trečiosioms šalims informacijos apie numatomą Akcijų perleidimą.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:3370

Bendrovės pranešimas akcininkams dėl akcijų isigyjimo

Bendrovės pranešimas akcininkams dėl akcijų isigyjimo
Įmonės dokumentai - Akcininkų dokumentai
Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio 2 dalį, asmuo, buvęs uždarosios akcinės bendrovės akcininku pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo bendrovėje dieną, turi pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:702

Pranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimą
Įmonės dokumentai - Akcininkų dokumentai
Pavyzdinis pranešimas apie visų akcininkų susirinkimą su darbotvarke ir pan.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1316

Akcininko paskolos sutartis

Akcininko paskolos sutartis
Įmonės dokumentai - Akcininkų dokumentai
Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Paskolos davėjas, kuris yra Paskolos gavėjo akcininkas, suteikia Paskolos gavėjui [suma skaitmenimis] ([suma žodžiais]) [valiuta] paskolą („Paskola“), o Paskolos gavėjas priima šią Paskolą bei įsipareigoja ją grąžinti Paskolos davėjui.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:4171

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Įmonės dokumentai - Akcininkų dokumentai
Susirinkime dalyvavusių akcininkų registracijos sąrašas pridedamas šio protokolo priede Nr. 1. Susirinkime dalyvavusių asmenų įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti, pridedami šio protokolo priede Nr. 2. Iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai pridedami šio protokolo priede Nr. 3. Susirinkime be teisės balsuoti taip pat dalyvavo [vardas, pavardė; vardas, pavardė].
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1169
© 2013-2023 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.