esablonai.lt

Sutartys


Rasta įrašų: 51

Franšizės sutartis

Franšizės sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Pagal šioje Sutartyje nustatytą tvarką ir sąlygas, Franšizės davėjas suteikia Franšizės gavėjui teisę pasinaudoti Franšizės davėjui priklausančiomis išimtinėmis teisėmis.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1035

Sveikatos priežiūros sutartis

Sveikatos priežiūros sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Klientui asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas šioje Sutartyje (toliau − „Paslaugos“), o Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui atlyginimą už Paslaugų teikimą.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:336

Garantija

Garantija
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Garantas šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaitmenimis] ([suma žodžiais]) [valiuta] per [terminas skaičiais] ([terminas žodžiais]) darbo dienų(-as) nuo Garantijos gavėjo rašytinio reikalavimo mokėti gavimo), patvirtinančio, kad Skolininkas neįvykdė Prievolės, ir nurodančio, kokio dydžio Prievolė nebuvo Skolininko įvykdyta.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:750

Sandėliavimo sutartis

Sandėliavimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šia Sutartimi Sandėlio valdytojas įsipareigoja už atlyginimą saugoti Prekių savininko jam perduotas prekes ir išsaugotas perduoti nurodytam asmeniui, atlikti prekių priėmimo procedūras, vesti Prekių savininko sandėlyje saugomų prekių apskaitą bei vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:696

Sutartis dėl darbuotojo padarytos žalos atlyginimo

Sutartis dėl darbuotojo padarytos žalos atlyginimo
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šią Sutartį pasirašęs Darbuotojas įsipareigoja gera valia ir vadovaudamasis toliau išdėstytomis sąlygomis atlyginti visą Žalą. Darbdavys įsipareigoja pagal šios Sutarties nuostatas Darbuotojo pateiktą Žalos atlyginimą priimti. Šalys susitaria, kad Darbdaviui padarytą Žalą Darbuotojas atlygins pinigais. Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad pasirinktas Žalos atlyginimo būdas atitinka jų valią ir interesus ir jos nepageidauja, kad Darbdaviui padaryta Žala būtų atlyginta natūra.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1406
© 2013-2024 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.