esablonai.lt

Gyventojui


Rasta įrašų: 22

Prašymas dėl pašalpos skyrimo

Prašymas dėl pašalpos skyrimo
Gyventojui
Pavyzdinis gyventojo prašymas savivaldybei (ar kitai institucijai) dėl pašalpos skyrimo. Reikia nurodyti prašančiojo asmens duomenis, išvardinti šeimos narius ir kitą reikalingą informaciją.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:250

Akcijų dovanojimo sutartis

Akcijų dovanojimo sutartis
Įmonės dokumentai - Akcininkų dokumentai
Akcijų dovanojimo sutartis tarp dviejų fizinių asmenų. Sutartyje nurodoma kiek ir kokių akcijų dovanojama, kokios įmonės ir pan.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:3248

Pastato Pirkimo pardavimo sutartis

Pastato Pirkimo pardavimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šioje sutartyje Pardavėjas parduoda Pirkėjui, o Pirkėjas perka [asmeninėn nuosavybėn / bendrojon jungtinėn nuosavybėn / nuosavybėn] pastatą, toliau vadinamą „Pastatu“.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:570

Žemės nuomos sutartis

Žemės nuomos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Nuomotojas išnuomoja, t. y. už užmokestį perduoda Nuomininkui laikinai šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti ir naudotis [bendras plotas] ([bendras plotas žodžiais]) ha bendro ploto žemės sklypą, kurio unikalus Nr. [numeris], toliau vadinamą „Žemės sklypu”, kurį charakterizuojantys duomenys yra nurodyti 1.2. punkte [arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, pridedamame prie šios Sutarties kaip Priedas Nr. 1] bei Žemės sklypo plane, pridedamame prie Sutarties kaip Priedas Nr.2, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti šioje sutartyje nurodytą nuomos mokestį.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:7222

Testamentas

Testamentas
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Mes [sutuoktinės vardas, pavardė], asmens kodas [kodas], asmens tapatybė nustatyta pagal Lietuvos Respublikos [piliečio pasą / asmens tapatybės kortelę] [piliečio paso / asmens tapatybės kortelės numeris], išduotą [data] [institucija, išdavusi dokumentą], ir [sutuoktinio vardas, pavardė], asmens kodas [kodas], asmens tapatybė nustatyta pagal Lietuvos Respublikos [piliečio pasą / asmens tapatybės kortelę] [piliečio paso / asmens tapatybės kortelės numeris], išduotą [data] [institucija, išdavusi dokumentą], gyvenantys [adresas], [santuokos sudarymo data] sudarę santuoką, įrašo Nr.[numeris], šiuo testamentu savo mirties atveju darome tokį patvarkymą [likusi testamento dalis].
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1213
© 2013-2024 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.