esablonai.lt

Akcininkų dokumentai


Rasta įrašų: 17

Akcijų dovanojimo sutartis

Akcijų dovanojimo sutartis
Įmonės dokumentai - Akcininkų dokumentai
Akcijų dovanojimo sutartis tarp dviejų fizinių asmenų. Sutartyje nurodoma kiek ir kokių akcijų dovanojama, kokios įmonės ir pan.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:3248

Preliminarioji akcijų pirkimo pardavimo sutartis

Preliminarioji akcijų pirkimo pardavimo sutartis
Įmonės dokumentai - Akcininkų dokumentai
Šia Sutartimi Pirkėjas ir Pardavėjas įsipareigoja ateityje sudaryti Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį šioje Sutartyje nustatyta tvarka, terminais bei sąlygomis, kurios pagrindu Pardavėjas įsipareigos parduoti už šios Sutarties 4 straipsnyje nurodytą kainą ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigos nupirkti už šios Sutarties 4 straipsnyje nurodytą kainą ir priimti iš Pardavėjo Bendrovės Akcijas, kurios sudarys [skaičius] procentų visų Bendrovės akcijų ir suteiks [skaičius] balsus Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1442

Sandorio uzbaigimo protokolas

Sandorio uzbaigimo protokolas
Įmonės dokumentai - Akcininkų dokumentai
Šis Sandorio užbaigimo protokolas (toliau – „Protokolas“) yra pasirašytas vadovaujantis Akcijų pirkimo ir pardavimo sutarties (toliau – „Sutartis“), sudarytos [data] tarp [pardavėjo pavadinimas] (toliau – „Pardavėjas“) ir [pirkėjo pavadinimas] (toliau – „Pirkėjas“), 3.5. punktu. Šis Sandorio užbaigimo protokolas pasirašomas sandorio pagal Sutartį procese ir negali būti vertinamas atskirai nuo pačios Sutarties ir jos sąlygų. Šiame Sandorio užbaigimo protokole vartojamos sąvokos ir išsireiškimai turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:395

Pranešimas apie ketinimą parduoti akcijas

Pranešimas apie ketinimą parduoti akcijas
Įmonės dokumentai - Akcininkų dokumentai
Šiuo raštu pranešite Bendrovei apie [akcininko pavadinimas] ketinimą parduoti [skaičius] nuosavybės teise turimas Bendrovės akcijas.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:2691

Trumpa akcijų pirkimo pardavimo sutartis

Trumpa akcijų pirkimo pardavimo sutartis
Įmonės dokumentai - Akcininkų dokumentai
2.1. Pardavėjas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoda Pirkėjui Parduodamas akcijas su visomis jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, o Pirkėjas perka Parduodamas akcijas ir įsipareigoja sumokėti Pardavėjui Pirkimo kainą.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:798
© 2013-2024 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.