esablonai.lt

Apskaitos dokumentai


Rasta įrašų: 50

Kasos knyga

Kasos knyga
Įmonės dokumentai - Apskaitos dokumentai
Kasos knyga XLS formate. Knygoje registruojamos kasos pajamos, likučiai per mėnesį.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:2688

Kelionės lapas bei kuro nurašymo forma

Kelionės lapas bei kuro nurašymo forma
Įmonės dokumentai - Apskaitos dokumentai
Standartinis kelionės lapas bei kuro nurašymo forma. Reikia įvesti kelionės pradžią, pabaigą, kuro normas, kilometražą ir pan.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:2910

Kuro nurašymo aktas

Kuro nurašymo aktas
Įmonės dokumentai - Apskaitos dokumentai
Pavyzdinis kuro nurašymo aktas. Dokumente reikia nurodyti pavadinimą, datą, dokumentų numerius.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:995

Pilnojo balanso forma

Pilnojo balanso forma
Įmonės dokumentai - Apskaitos dokumentai
Pavyzdinė pilnojo balanso forma, kurioje nurodomas visas įmonės turtas. Šiame šablone nurodomi: nematerialusis turtas, plėtros darbai, prestižas, patentai, licencijos, programinė įranga, kitas nematerialusis turtas, materialusis turtas, žemė, pastatai ir statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, nebaigta statyba, investicinis turtas, investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones, paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms, kitas finansinis turtas, atsargos, žaliavos ir komplektavimo gaminiai, nebaigta gamyba, pagaminta produkcija, pirktos prekės, skirtos perparduoti, ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti ir taip toliau.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:649

Aktas dėl skolų suderinimo su apyvarta

Aktas dėl skolų suderinimo su apyvarta
Įmonės dokumentai - Apskaitos dokumentai
Skolų suderinimo su apyvarta akto šablonas. Atskirai įrašomos apyvartos tarp įmonių dėl skolų susiderinimo.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1305
© 2013-2023 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.