esablonai.lt

Gyventojui


Rasta įrašų: 22

Daikto dovanojimo sutartis

Daikto dovanojimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šia sutartimi viena šalis – Dovanotojas įsipareigoja neatlygintinai perduoti jam nuosavybės teise priklausantį daiktą/pinigus kitai šaliai – Apdovanotajam nuosavybės teise, o Apdovanotasis įsipareigoja priimti perduodamą daiktą/pinigus.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:6573

Preliminari pirkimo pardavimo sutartis

Preliminari pirkimo pardavimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šia Sutartimi Šalys įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis sudaryti kitą – pagrindinę – pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – „Pagrindinė sutartis“) dėl [nurodyti kilnojamą daiktą ar daiktus, dėl kurių sudaroma ši sutartis] (toliau – „Prekė“) pirkimo-pardavimo. Prekių kiekis ir specifikacija nurodomi šios Sutarties priede Nr. 1.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:13042

Sutartis dėl sutuoktinių turto padalijimo

Sutartis dėl sutuoktinių turto padalijimo
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šia Sutartimi Šalys susitaria dėl Santuokos laikotarpiu įgyto turto, kuris sudaro bendrąją jungtinę nuosavybę padalijimo. Šalys patvirtina savo valią dalinti turtą, kuris įgytas laikotarpiu nuo Santuokos sudarymo iki šios Sutarties pasirašymo dienos. Šia Sutartimi nėra dalinami sutuoktinių darbužiai, asmeninio naudojimo daiktai, jų asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, susijusios tik su vienos iš Šalių asmeniu, kurios lieka atitinkamai [sutuoktinio vardas, pavardė] ir [sutuoktinės vardas, pavardė] nuosavybe.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:972

Automobilio panaudos sutartis

Automobilio panaudos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Panaudos davėjas perduoda neatlygintinai naudotis jam privačios nuosavybės teise priklausantį lengvąjį automobilį [automobilio pavadinimas], [automobilio pagaminimo metai] m. laidos, kėbulo Nr. [kėbulo numeris], variklio Nr. [variklio numeris], valstybinio ženklo Nr. [valstybinis numeris] Panaudos gavėjui [vardas, pavardė].
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:9562

Prašymo forma (pavyzdys)

Prašymo forma (pavyzdys)
Gyventojui
Universali prašymo forma gyventojui, tinkanti kreiptis į įmonė, fizinį asmenį ar instituciją. Reikalinga nurodyti dėl ko kreipiamasi ir pridėti reikalingus priedus, jeigu tokių reikia. Kitų prašymų pavyzdžių galite rasti šiuo adresu.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:53517
© 2013-2023 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.