esablonai.lt

Gyventojui


Rasta įrašų: 22

Pirkimo - pardavimo sutartis

Pirkimo - pardavimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Pavyzdinė daikto/turto pirkimo - pardavimo sutartis juridiniams asmenims. Galima pritaikyti bet kokio turto pirkimui. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti [turto pavadinimas, išsamus apibūdinimas], toliau vadinamą Turtu, Pirkėjui nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Turtą ir sumokėti už jį sumą, nustatytą šios Sutarties 2 straipsnyje.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:8075

Autorinė sutartis

Autorinė sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Standartinė autorinės sutarties forma. Autorinė sutartis turėtų būti naudojama tik tuomet, kai sutarties objektas atitinka teisinio termino “Kūrinys” reikalavimus.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:996

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis tarp dviejų juridinių asmenų. Nuomotojas, vadovaudamasis Šalių susitarimu, perduoda Nuomininkui nuomos teise naudotis [skaičius] kv. m ([skaičius žodžiais] kvadratinių metrų) bendro ploto patalpas, esančias [adresas] (patalpos inventorizacijos byloje pažymėtos indeksais [indeksai], o pastatas – [skaičius/numeris]), kurios sutartyje vadinamos Patalpomis, Nuomotojui priklausančias nuosavybės teise. Patalpos inventorinis planas su pažymėtomis nuomojamomis patalpomis pridedamas prie šios Sutarties.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:7181

Preliminarioji buto pirkimo - pardavimo sutartis

Preliminarioji buto pirkimo - pardavimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Preliminarioji buto pirkimo - pardavimo sutartis tarp dviejų fizinių asmenų. Preliminarioji sutartis – tai organizacinio pobūdžio sutartis, kurioje susitariama dėl kitos, pagrindinės, sutarties sudarymo ateityje, nustatomos pagrindinės sutarties esminės sąlygos.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:6505

Gyvenamųjų patalpų - namo - buto nuomos sutartis

Gyvenamųjų patalpų - namo - buto nuomos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Gyvenamų patalpų nuomos sutartis tarp dviejų fizinių asmenų. Šia sutartimi Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai, nuomos terminui, naudotis ir valdyti už mokestį gyvenamąsias patalpas – butą, gyvenamosios paskirties, esantį adresu [adresas], kurio unikalus numeris [numeris], plotas [skaičius] kv.m.. (toliau sutartyje - butas), o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:22160
© 2013-2024 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.