esablonai.lt

Sutartys


Rasta įrašų: 51

Daikto dovanojimo sutartis

Daikto dovanojimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šia sutartimi viena šalis – Dovanotojas įsipareigoja neatlygintinai perduoti jam nuosavybės teise priklausantį daiktą/pinigus kitai šaliai – Apdovanotajam nuosavybės teise, o Apdovanotasis įsipareigoja priimti perduodamą daiktą/pinigus.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:6572

Paskolos sutartis - 2

Paskolos sutartis - 2
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Paskolos davėjas suteikia Paskolos gavėjui [suma skaitmenimis] ([suma žodžiais]) [valiuta] paskolą („Paskola“), o Paskolos gavėjas priima šią Paskolą bei įsipareigoja ją grąžinti Paskolos davėjui.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1969

Komercinio atstovavimo sutartis

Komercinio atstovavimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šia Sutartimi Agentas įsipareigoja veikdamas Atstovaujamojo interesais tarpininkauti Atstovaujamajam Atstovaujamojo vardu ir sąskaita sudarant sandorius dėl [nurodyti daiktą ar daiktus, dėl kurių sudaroma ši sutartis] (toliau − „Prekė“) [pirkimo / pardavimo] (toliau − „Sandoriai“), taip pat atlikti kitus su Sandorių sudarymu susijusius veiksmus, numatytus Sutartyje, o Atstovaujamasis įsipareigoja mokėti Agentui atlyginimą, kurio dydis ir mokėjimo tvarka numatomi Sutartyje bei vykdyti kitas pareigas, nurodytas Sutartyje.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1812

Nuomos sutartis

Nuomos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Nuomotojas suteikia teisę Nuomininkui laikinai atlygintinai naudotis [nurodomas ir apibudinamas konkretus daiktas (ar daiktai); jeigu nuomojamas didelis daiktų kiekis arba jeigu jų apibudinimas yra sudėtingas, nurodyti nuomojamus daiktus galima ir sutarties priede, darant šiame punkte nuorodą į priedą] (toliau – Nuomojamas daiktas).
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:5262

Susitarimas pakeisti sutartį

Susitarimas pakeisti sutartį
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Susitarimo formą, kuri įgalina galimybę pakeisti sutartį šalių susitarimu.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1138
© 2013-2023 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.