esablonai.lt

Sutartys


Rasta įrašų: 51

Distribucijos sutartis

Distribucijos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Distribucijos sutartis tarp dviejų įmonių, nurodanti apimtį, terminus ir pan. Pagal šią sutartį distributoriui suteikiamos teisės platinti gamintojo prekes aprašytomis sąlygomis.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1033

Automobilio pirkimo - pardavimo sutartis - 2

Automobilio pirkimo - pardavimo sutartis - 2
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Automobilio pirkimo - pardavimo sutarties forma. Įformindami transporto priemonės pardavimą ar pirkimą siūlome pasinaudoti šia forma. Automobilis perduodamas Pirkėjui šios sutarties pasirašymo momentu.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1588

Neterminuota reklamos paslaugų teikimo sutartis

Neterminuota reklamos paslaugų teikimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Pavyzdinė neterminuota reklamos paslaugų teikimo sutartis tarp dviejų ūkio subjektų. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja patalpinti bei skelbti pagal pateiktus Paslaugų gavėjo užsakymus, kurie pridedami kaip neatskiriami priedai prie šios Sutarties, Reklaminę medžiagą Interneto tinklalapių reklamos vietose (plotuose), nurodytose prie šios Sutarties pridedamose Interneto tinklalapių išdėstymo planuose.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:902

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis tarp dviejų juridinių asmenų. Nuomotojas, vadovaudamasis Šalių susitarimu, perduoda Nuomininkui nuomos teise naudotis [skaičius] kv. m ([skaičius žodžiais] kvadratinių metrų) bendro ploto patalpas, esančias [adresas] (patalpos inventorizacijos byloje pažymėtos indeksais [indeksai], o pastatas – [skaičius/numeris]), kurios sutartyje vadinamos Patalpomis, Nuomotojui priklausančias nuosavybės teise. Patalpos inventorinis planas su pažymėtomis nuomojamomis patalpomis pridedamas prie šios Sutarties.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:6860

Preliminarioji buto pirkimo - pardavimo sutartis

Preliminarioji buto pirkimo - pardavimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Preliminarioji buto pirkimo - pardavimo sutartis tarp dviejų fizinių asmenų. Preliminarioji sutartis – tai organizacinio pobūdžio sutartis, kurioje susitariama dėl kitos, pagrindinės, sutarties sudarymo ateityje, nustatomos pagrindinės sutarties esminės sąlygos.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:6385
© 2013-2023 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.