esablonai.lt

Sutartys


Rasta įrašų: 51

Pavedimo sutartis

Pavedimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Pagal šią Sutartį Įgaliotinis įsipareigoja Įgaliotojo vardu ir sąskaita atlikti šios Sutarties I dalies 2 punkte nurodytus veiksmus (toliau – Pavedimas), o Įgaliotojas įsipareigoja sumokėti Įgaliotiniui atlyginimą už Pavedimo atlikimą.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:898

Tarpininkavimo paslaugų sutartis

Tarpininkavimo paslaugų sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas Klientui, o Klientas įsipareigoja sumokėti šios Sutarties 5 straipsnyje numatytą atlygį už suteiktas Paslaugas.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:4103

Testamentas

Testamentas
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Mes [sutuoktinės vardas, pavardė], asmens kodas [kodas], asmens tapatybė nustatyta pagal Lietuvos Respublikos [piliečio pasą / asmens tapatybės kortelę] [piliečio paso / asmens tapatybės kortelės numeris], išduotą [data] [institucija, išdavusi dokumentą], ir [sutuoktinio vardas, pavardė], asmens kodas [kodas], asmens tapatybė nustatyta pagal Lietuvos Respublikos [piliečio pasą / asmens tapatybės kortelę] [piliečio paso / asmens tapatybės kortelės numeris], išduotą [data] [institucija, išdavusi dokumentą], gyvenantys [adresas], [santuokos sudarymo data] sudarę santuoką, įrašo Nr.[numeris], šiuo testamentu savo mirties atveju darome tokį patvarkymą [likusi testamento dalis].
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1230

Atpirkimo sutartis

Atpirkimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šioje Sutartyje nustatyta tvarka Skolininkas įsipareigoja [data] (toliau – „Pardavimo diena“) perduoti Kreditoriui nuosavybės teise [nurodomas daikto / prekės pavadinimas, jų kiekis, daiktą charakterizuojantys požymiai] (toliau – „Turtas“), o Kreditorius įsipareigoja Turtą savo nuosavybėn priimti ir, priėmęs Turtą, sumokėti Skolininkui [kaina skaitmenimis] ([kaina žodžiais]) [valiuta] (toliau – „Kaina“) (plius mokėtiną PVM). Kreditorius sumoka Kainą pervesdamas ją į Skolininko sąskaitą [sąskaita] [kredito įstaiga] (toliau – „Skolininko sąskaita“).
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:306

Panaudos sutartis

Panaudos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka Panaudos davėjas perduoda Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudoti [daikto pavadinimas bei jį identifikuojantys duomenys] kurio vertė Šalių susitarimu yra [suma] [valiuta] (toliau – „Daiktas“), o Panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti Daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:24061
© 2013-2024 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.