esablonai.lt

Sutartys


Rasta įrašų: 51

Preliminari pirkimo pardavimo sutartis

Preliminari pirkimo pardavimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šia Sutartimi Šalys įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis sudaryti kitą – pagrindinę – pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – „Pagrindinė sutartis“) dėl [nurodyti kilnojamą daiktą ar daiktus, dėl kurių sudaroma ši sutartis] (toliau – „Prekė“) pirkimo-pardavimo. Prekių kiekis ir specifikacija nurodomi šios Sutarties priede Nr. 1.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:13042

Valdymo paslaugų sutartis

Valdymo paslaugų sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas teiks Užsakovui valdymo paslaugas. 3.1. Pagal šią Sutartį Užsakovas įsipareigoja pateikti Paslaugų teikėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus, kad būtų tinkamai vykdomi Paslaugų teikėjo pagal šią Sutartį prisiimti įsipareigojimai. Taip pat priimti Paslaugų teikėjo tinkamai suteiktas Paslaugas ir už jas apmokėti.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:985

Sutartis dėl sutuoktinių turto padalijimo

Sutartis dėl sutuoktinių turto padalijimo
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šia Sutartimi Šalys susitaria dėl Santuokos laikotarpiu įgyto turto, kuris sudaro bendrąją jungtinę nuosavybę padalijimo. Šalys patvirtina savo valią dalinti turtą, kuris įgytas laikotarpiu nuo Santuokos sudarymo iki šios Sutarties pasirašymo dienos. Šia Sutartimi nėra dalinami sutuoktinių darbužiai, asmeninio naudojimo daiktai, jų asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, susijusios tik su vienos iš Šalių asmeniu, kurios lieka atitinkamai [sutuoktinio vardas, pavardė] ir [sutuoktinės vardas, pavardė] nuosavybe.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:972

Reklamos paslaugų sutartis

Reklamos paslaugų sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Reklamos paslaugos be apribojimų apima rinkos tyrimo, esamų ir potencialių klientų identifikavimo, reklamos kampanijų organizavimo, stendų su Paslaugų gavėjo (su Paslaugų gavėju susijusiais asmenimis) atributika rengimo, straipsnių apie Paslaugų teikėją (su Paslaugų gavėju susijusiais asmenimis) rengimo, televizijos ar radijo programomis transliuojamos reklamos organizavimo, rengimo, derinimo, reklaminių akcijų organizavimo, reklamos strategijos kūrimo, reklamos stebėjimo, duomenų apibendrinimo, reklamos kampanijų efektyvumo įvertinimo, apklausų organizavimo, Paslaugų gavėjo (su Paslaugų gavėju susijusių asmenų) konkurentų reklamos kampanijų stebėjimo ir kt. veiklą, kuria vykdoma Reklama.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1652

Jungtines veiklos sutartis

Jungtines veiklos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Pirmasis dalyvis valdo Žemės sklypą (kaip apibrėžta šios sutarties 1.1. punkte) nuomos teise ir yra Esamų statinių (kaip apibrėžta šios sutarties 1.3. punkte) savininkas; Esami statiniai yra nebetinkami Pirmojo dalyvio veiklai plėtoti; (jei ši aplinkybė nėra jungtinės veiklos sutarties sudarymo prielaida, šio punkto reikėtų atsisakyti arba pakeisti jį kitu); Pirmasis dalyvis siekia nuosavybės teise įgyti naujas patalpas, kurios būtų tinkamos [nurodyti veiklos rūšį] veiklai; Antrasis dalyvis turi pakankamą patirtį nekilnojamojo turto vystymo projektų įgyvendinimo srityje; Antrasis dalyvis savo sąskaita yra parengęs Komplekso projektinio pasiūlymo brėžinius, kuriuose yra numatytos Pirmojo dalyvio poreikius tenkinančios patalpos;
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:2308
© 2013-2023 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.