esablonai.lt

Sutartys


Rasta įrašų: 51

Atlygintinų paslaugų teikimo sutartis

Atlygintinų paslaugų teikimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Sutartis dėl atlygintinų paslaugų teikimo tarp įmonių arba fizinių asmenų. Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal Kliento užsakymą suteikti Klientui [nurodomos ir apibudinamos paslaugos; jeigu susitariama dėl didelio paslaugų skaičiaus arba paslaugas yra sudėtinga apibudinti, visa tai galima nurodyti sutarties priede, darant nuorodą į atitinkamą sutarties priedą] (toliau – Paslaugos), o Klientas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas sumokėti.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:7893

Gyvenamųjų patalpų - namo - buto nuomos sutartis

Gyvenamųjų patalpų - namo - buto nuomos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Gyvenamų patalpų nuomos sutartis tarp dviejų fizinių asmenų. Šia sutartimi Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai, nuomos terminui, naudotis ir valdyti už mokestį gyvenamąsias patalpas – butą, gyvenamosios paskirties, esantį adresu [adresas], kurio unikalus numeris [numeris], plotas [skaičius] kv.m.. (toliau sutartyje - butas), o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:21786

Statybos rangos sutartis

Statybos rangos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Statybos rangos sutartis tarp dviejų juridinių asmenų. Sutartis numato darbų apimtį, kokybės reikalavimus ir kt.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:4347

Automobilio nuomos sutartis

Automobilio nuomos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Automobilio nuomos sutartis tarp įmonės ir fizinio asmens. Pagal šią sutartį Nuomotojas nuomoja automobilį Nuomininkui pagal sutartyje numatytas taisykles.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:8482

Komiso sutartis

Komiso sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Standartinė komiso sutartis tarp 2 juridinių asmenų, kai viena įmonė atiduoda pardavimui komiso parduotuvei nurodytus daiktus. Komisionierius įsipareigoja įvykdyti pavedimą palankiausiomis sąlygomis. Jeigu Komisionierius parduoda turtą/žaliavą didesne kaina, negu numatyta sutartyje, Komitentas nuo gautos sumos skirtumo išmoka papildomą dvigubai didesnį komisinį atlyginimą.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1199
© 2013-2023 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.