esablonai.lt

Sutartys


Rasta įrašų: 51

Žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis

Žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Pardavėjas parduoda Pirkėjui, o Pirkėjas perka nuosavybėn žemės sklypą (toliau − „Žemės sklypas“).
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:3921

Pastato Pirkimo pardavimo sutartis

Pastato Pirkimo pardavimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šioje sutartyje Pardavėjas parduoda Pirkėjui, o Pirkėjas perka [asmeninėn nuosavybėn / bendrojon jungtinėn nuosavybėn / nuosavybėn] pastatą, toliau vadinamą „Pastatu“.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:501

Įkeitimo sutartis

Įkeitimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Asmuo, kurio prievolių įvykdymas užtikrinamas įkeitimu, yra Skolininkas. Įkeitimo objekto (toliau – „Turtas“) savininkas yra [Skolininkas / Įkaito davėjas]. Asmuo, kuriam perduotas Turtas, yra Kreditorius.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:241

Konfidencialumo sutartis

Konfidencialumo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Šalys susitaria dėl Darbdavio konfidencialios informacijos apsaugos tarp Darbdavio ir Darbuotojo sudarytos darbo sutarties galiojimo metu, taip pat pasibaigus minėtai darbo sutarčiai.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1340

Laidavimo sutartis

Laidavimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Pagal šią Sutartį Laiduotojas [nurodoma ar laiduojama atlygintinai ar ne; jeigu atlygintinai – turi būti nurodoma atlyginimo suma ir kitos su tuo susijusios sąlygos] įsipareigoja atsakyti Kreditoriui, jeigu [nurodomi skolininko rekvizitai (pavadinimas (ar vardas, pavardė), kodas, adresas ir kt.] (toliau – Skolininkas) neįvykdys Kreditoriui laiku ir tinkamai visos ar dalies savo prievolės (-ių) ir iš jos kylančių papildomų prievolių (toliau – Prievolės): [nurodoma prievolė ir jos atsiradimą pagrindžiantys dokumentai (sutartis ir pan.)].
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:472
© 2013-2021 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.