esablonai.lt

Sutartys


Rasta įrašų: 51

Transporto paslaugu sutartis

Transporto paslaugu sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Užsakovas paveda Vežėjui krovinį bei krovinių važtaraščius, PVM sąskaitas faktūras su krovinio siuntėjo ir gavėjo pavadinimu bei adresu, krovinio pakrovimo/iškrovimo vieta ir laiku. Vežėjas teikia užsakovui transporto su krovėju paslaugas bei pristato prekes Užsakovo klientams miesto ribose sąskaitoje faktūroje nurodytu adresu, o užsakovas už jas apmoka.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:2294

Statybos rangos sutartis - trumpa

Statybos rangos sutartis - trumpa
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika [objekto, kuris bus statomas arba kuriame bus vykdomi statybos darbai, pavadinimas] įsipareigoja atlikti [šiuos statybos darbus [įrašyti darbus] / Sutarties priede Nr. [priedo numeris] nurodytus statybos darbus] (toliau − „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:3260

Žemės nuomos sutartis

Žemės nuomos sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Nuomotojas išnuomoja, t. y. už užmokestį perduoda Nuomininkui laikinai šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti ir naudotis [bendras plotas] ([bendras plotas žodžiais]) ha bendro ploto žemės sklypą, kurio unikalus Nr. [numeris], toliau vadinamą „Žemės sklypu”, kurį charakterizuojantys duomenys yra nurodyti 1.2. punkte [arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, pridedamame prie šios Sutarties kaip Priedas Nr. 1] bei Žemės sklypo plane, pridedamame prie Sutarties kaip Priedas Nr.2, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti šioje sutartyje nurodytą nuomos mokestį.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:7222

Konsultavimo paslaugų sutartis

Konsultavimo paslaugų sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Konsultavimo paslaugos be apribojimų apima Paslaugų teikėjo konsultavimą apskaitos, komercinio ūkinio pobūdžio ar kitokius patarimus, atsakymus į klausimus ar nuomonių pateikimą. Visa tai apibrėžiama šioje sutartyje.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:3000

Reikalavimo perleidimo sutartis

Reikalavimo perleidimo sutartis
Teisiniai dokumentai - Sutartys
Pagal šią Sutartį Kreditorius perleidžia Naujajam kreditoriui, o Naujasis kreditorius perima iš Kreditoriaus visas iš tarp [sutarties sudarymo data] Kreditoriaus ir [nurodomas Skolininko pavadinimas, kodas, buveinės adresas] (toliau – Skolininkas) sudarytos [nurodomas sutarties pavadinimas, numeris] (Sutartis pridedama; Priedas Nr. [nurodomas numeris] (toliau – Pagrindinė sutartis) kylančias prievoles, tai yra teisę iš Skolininko reikalauti sumokėti sutarties kainą, palūkanas, delspinigius bei įvykdyti kitas iš Pagrindinės sutarties kylančias prievoles.
Atsisiuntimai
Atsisiuntė:1215
© 2013-2024 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.